en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – skraiduolį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – skraiduolį


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – radiobangomis valdomą skraiduolį FOXTER Sky lighter Item No. 55587, Batch No. 6877673, prekės brūkšninis kodas 2000219319977.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – skraiduolis su propeleriu, pagamintas iš baltos ir raudonos spalvos plastiko su nuotolinio valdymo pultu, supakuotas kartono ir skaidraus plastiko pakuotėje, kurios ženklinime įspėjamoji informacija pateikta lietuvių, latvių, estų ir bulgarų kalbomis. Pakuotės ženklinime lietuvių kalba nurodyta: „ĮSPĖJIMAS! Dėl smulkių detalių netinka vaikams iki trijų metų amžiaus. Prieš atiduodami gaminį vaikui, pašalinkite visas pakuotės medžiagas Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją. Išsaugokite pakuotę ateičiai, nes ant jos pateikta svarbios informacijos. Žaislo spalvos ir dalys gali skirtis nuo pavaizduotų paveikslėlyje. Žaislas rekomenduojamas vaikams nuo 8 metų amžiaus. Reikalingi 4 vnt. 1,5 V AAA tipo maitinimo elementai (nepridedami). Naudokite tik naujus maitinimo elementus. Laikykite rankas, veidą, plaukus ir drabužius atokiau nuo sraigtasparnio propelerio. Nelieskite judančio propelerio. Neskraidinkite virš žmonių ir (arba) gyvūnų. Nežaiskite, jei robotas apgadintas arba jo baterijos nusėdusios. Galima naudoti tik prižiūrint suaugusiems“. Ant pakuotės pagrindo nurodyta: „RADIOBANGOMIS VALDOMAS SKRAIDUOLIS. Gamintojas – Max Elegant Develop (HK) LTD, Flat F, 17., Tower 2, Superluck Industrial Centre, 57Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong, Kinija. Importuotojas – MAXIMA LT, UAB, Savanorių pr. 247, LT-02300 Vilnius-53, Lietuva. <...>“. Nurodytas CE ženklas, pateiktas paveiksliuko formos įspėjimas, nurodantis naudotojų amžių, nurodytas prekės brūkšninis kodas ir kita informacija.

 

Žaislas – radiobangomis valdomas skraiduolis FOXTER Sky lighter Item No. 55587, Batch No. 6877673, prekės brūkšninis kodas 2000219319977 yra pavojingas; t. y. neatitinka standarto EN 62115:2005 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 7, 7.1,7.1.1 punktų reikalavimų ženklinimui – ant baterijų skyriaus arba jo viduje turi būti pažymėta vardinė baterijos įtampa bei neatitinka 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ II skyriaus 8 punkto ir Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) švino ir kadmio koncentracijoms: švino leistina vertė ne didesnė 0,1 % (1000 mg/kg), kadmio – ne didesnė kaip 0,01% (100 mg/kg) bandymais nustatyta, kad skirtingose žaislo vietose esančių detalių lydmetaliuose švino kiekis (trijose vietose) sudaro nuo 650000 ± 63000 mg/kg iki 790000 ± 76000 mg/kg, kadmio (dviejose vietose) – 880 ± 85 mg/kg ir 1240 ± 120 mg/kg, t. y. švino ir kadmio koncentracijos viršija ribines vertes. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-05 sprendimu Nr. 1VB-16 uždraudė MAXIMA LT, UAB tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.