en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – traktorių su saldainiais NO. 612, brūkšninis kodas 6933893325315.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – salotinės spalvos, keturių juodų su raudonu disku ratukų, su vairuotoju kabinoje ir saldainiais kapoto gaubte, standžiojo skaidraus ir neskaidraus plastiko traktorius. Ratukų ašys ir tvirtinimo detalės (varžteliai) – metalinės. Ant žaislo korpuso priklijuoti spalvingi lipdukai su užrašais, paveiksliukais ir plastiko plėvele. Patraukus savaime įsitraukiančią su kieto plastiko detale virvelę, ratukai sukasi ir traktorius važiuoja.

 

Žaislas – traktorius su saldainiais NO. 612, brūkšninis kodas 6933893325315, yra pavojingas t. y. žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014 teisės +A1:2O18 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.7 c), 5.1 a), b), 5.4.7 punktų reikalavimų: žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams – tempimo bandymo metu atsiskyrusios detalės – vairuotojas, vairas, virvelė su plastiko detale – telpa į nurodyto standarto 8.2 punkte aprašytą mažų dalių cilindrą. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių  regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-06-20  sprendimu  Nr. 1LG - 17  uždraudė  UAB „Profisa“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.