en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – barškutį „Easter Chick Rattle“.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – spalvoto standžiojo plastiko barškutis „Easter Chick Rattle“, imituoja viščiuką. Žaislas – su tarškančiu elementu viduje (rutuliukas su metaliniu šratuku), viščiuko akys nupieštos. Žaislo plastike įspausta „NO. 667 MADE IN CHINA“. Žaislo masė – 26 g., matmenys – 160x62x58 mm. Prie žaislo, atskirame skaidraus plastiko maišelyje, pritvirtinti saldainiai bei ženklinimo etiketė.

 

Žaislas – barškutis „Easter Chick Rattle“ yra pavojingas t. y. žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014 teisės +A1:2O18 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 4.25 b), 5.1 b), f), 5.8 punktų reikalavimų: neatitinka geometrinė žaislo forma ir dydis, smūgiavimo bandymo metu žaislas atsiskyrė per siūlę, iškrito rutuliukas, atskilo plastiko gabaliukas ir atsiskyrė rankena. Rutuliukas ir plastiko gabaliukas telpa į nurodyto standarto 8.2 punkte aprašytą smulkių dalių cilindrą. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių  regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-06-20  sprendimu  Nr. 1LG - 16  uždraudė  UAB „Profisa“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.