en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – mikrofoną „Echo Mic Super Star", modelis NO: R170407, brūkšninis kodas 5901271422803.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas pagamintas iš geltonos bei rausvos spalvos standaus plastiko, jame naudojamos 3 vnt. 1,5 V AG3 baterijos. Žaislas įpakuotas kartoninėje pakuotėje, gamyklinė pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda „0-3“. Žaislas papildomai paženklintas etiketėmis valstybine kalba, kuriose nuodyta: „Dėmesio. Žaislas netinka vaikams iki 3 metų, nes dėl jame esančių smulkių detalių atsiranda grėsmė jomis užspringti“, taip pat valstybine kalba pateikti baterijų naudojimo bei keitimo ypatumai, nurodytas gamintojas: Yi-FA Holdings Ltd. Rm 1101,11/F San ToiBldg No. 139 Connaught Rd Central Hong Kong, Kinija, importuotojas: A.H.U ADAR al. Jerozolimskie 200, Warszawa, Lenkija, platintojas: Algirdo Pudinsko prekybos firma, Dariaus ir Girėno g. 39A, Kalvarija, kilmės šalis: Kinija.

 

Žaislas  mikrofonas „Echo Mic Super Star", modelis NO: R170407, brūkšninis kodas 5901271422803, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad žaislo savybės neatitinka EN 62115:2005 + A2:2011 + AC:2011 + A11:2012 + AC:2013 + A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 7.1.1, 13, 14.6 punktų reikalavimų, t. y. ant baterijų skyriaus nenurodyta vardinė baterijų įtampa, korpusas neturi tinkamo mechaninio stiprumo, bandymo metu naudojant spyruoklinį smūgio bandymo prietaisą, smūgiuojant korpusą šešis kartus 0,7 J jėga, Žaislas buvo pažeistas, elementai tapo prieinami, baterijų elementai yra pasiekiami be įrankio pagalbos (po mechaninio atsparumo testo Žaislas sulūžo ir bandinio baterijos tapo pasiekiamos be įrankio) bei atskirose Žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (trijose vietose: 660000±64000 mg/kg; 670000±64000 mg/kg; 610000±59000 mg/kg) ir kadmio (trijose vietose: 1310±130 mg/kg; 1070±130 mg/kg; 1110±110 mg/kg) koncentracijos viršija ribines vertes numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ II skyriaus 8 punkte - apribojimų švinui (Pb koncentracija turi būti ne didesnė 0,1% (1000 mg/kg) ir kadmiui (Cd – ne didesnė 0,01% (100 mg/kg). Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai, kas neatitinka 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto „Žaislų saugos techninio reglamento“ III skyriaus 13.1 ir 13.2 punktų bei 2 priedo II skyriaus 2 punkto reikalavimų, tuo pažeidžiant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus – platintojas turi teikti į rinką tik saugius gaminius. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-07 sprendimu Nr. 1MS-5 uždraudė Algirdo Pudinsko prekybos firmai tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.