*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį traukinuką

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį traukinuką

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį traukinį „CUTE TRAIN“ No. 265.

 

Trumpas produkto aprašymas: Inercinis žaislas. Oranžinės ir geltonos spavų standaus plastiko keturių ratukų garvežiukas su judančiu kaminu. Pastūmus garvežiuką jis važiuoja iš inercijos pirmyn arba atgal. Ratų ašys - metalinės. Priklijuoti spalvingi popieriniai lipdukai. Žaislo masė- 65 g., matmenys - (84x64x57) mm. Žaislas supakuotas į bendrą 12 vnt. kartono pakuotę, paženklintas CE ženklu, nurodytas identifikacinis kodas NO. 265.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. žaislo – traukinio “Cute train” No. 265 mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugosdarniojo standarto LST EN 71-1:2015 5.1 b) punkto    reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams- metimo bandymo metu atsiskyrusi detalė (garvežiuko kamino dangtelis) telpa į nurodyto standarto 8.2 punkte aprašytą smulkių dalių cilindrą, pažeidžiami reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto “Žaislų saugos techninis reglamentas“ 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.3 punkte- turi būti atsižvelgiama į naudotojų (vaikų), prireikus į jų prižiūrėtojų (vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų) gebėjimus, visų pirma kai naudojami vaikams iki 36 mėnesių ar kitoms tiksliai apibrėžtoms amžiaus grupėms skirti žaislai; 2 priedo 6 p. - žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų.

 

Platintojas Grybausko parduotuvė, pateikdamas į rinką pavojingą žaislą – traukinį “Cute train” No. 265, kuris dėl užspringimo ir uždusimo pavojaus kelia vartotojams, ypač vaikams, rimtą riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalį.

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Panevėžio apskrities skyrius 2017-10-02 sprendimu Nr. 1LG-4 uždraudė platintojui Grybausko parduotuvei tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.

 

 

Įstatymų naujovės