en

Uždrausta teikti į rinką Promarine gelbėjimo liemenes YSH 833 ir YSH 725

Uždrausta teikti į rinką Promarine gelbėjimo liemenes YSH 833 ir YSH 725

Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius vadovaudamasis Patikrinimo akto rezultatais, surašė 2020-08-14 sprendimą Nr. 1RR-103 dėl pavojingo produkto (toliau – Sprendimas Nr. 1).

 

Sprendimu Nr. 1 nustatyta, kad gelbėjimo liemenė mod. YSH 833 (50N, kamufliaž, modelis ženklinimo etiketėje užrašytas ranka, CE, EN 12402-5) yra pavojinga, t.y. Importuotojas gavęs 2020-01-16 sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą Nr. 1RB-6 nurodytu terminu (iki 2020-06-15) neatliko Reglamento 10 straipsnyje („Importuotojų pareigos“) numatytos pareigos - nepateikė naujų įrodymų, kad Gelbėjimo liemenei mod. YSH 833 atliktos saugą ir atitiktį įvertinančios procedūros, t.y. Importuotojas nepateikė atitikties dokumentų, įrodančių, kad pateiktai į rinką gelbėjimo liemenei mod. YSH 833, buvo atlikta atitinkama EB tipo tyrimo atitikties vertinimo procedūra, bei pagal pateiktus įsigijimo dokumentus gelbėjimo liemenės mod. YSH 833 gamintojo identifikuoti negalima, todėl gelbėjimo liemenė mod. YSH 833 gali kelti pavojų naudotojų saugai, kas neatitinka Produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatų, nustatančių produktų saugos ir jų vertinimo gaires, tuo pažeidžiami Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimas – pateikti į rinką tik saugius gaminius.

 

Sprendimu Nr. 1 nuspręsta uždrausti teikti gelbėjimo liemenę mod. YSH 833 į rinką; įpareigoti Importuotoją nedelsiant pašalinti iš rinkos gelbėjimo liemenę mod. YSH 833, įspėti vartotojus apie su gelbėjimo liemene mod. YSH 833 susijusią riziką, gelbėjimo liemenes mod. YSH 833susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti atitinkamomis sąlygomis, bei iki 2020-09-18 pateikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

 

Tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyresnioji patarėja, pavaduojanti skyriaus vedėją, Ramunė Ražinskienė, įvertinusi bylos aplinkybes ir vadovaudamasi Patikrinimo akto rezultatais, surašė 2020-08-14 sprendimą Nr. 1RR-104 dėl pavojingo produkto (toliau – Sprendimas Nr. 2). Sprendimu Nr. 2 nustatyta, kad gelbėjimo liemenė: mod. YSH 725 (80N, pripučiama, modelis užrašytas ranka) yra pavojinga, t. y. Importuotojas gavęs 2020-01-16 sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą Nr. 1RB-6 nurodytu terminu (iki 2020-06-15) neatliko Reglamento 10 straipsnyje („Importuotojų pareigos“) numatytos pareigos - nepateikė naujų įrodymų, kad Gelbėjimo liemenei mod. YSH 725 atliktos saugą ir atitiktį įvertinančios procedūros, t. y. Importuotojas nepateikė atitikties dokumentų, įrodančių, kad pateiktai į rinką gelbėjimo liemenei mod. YSH 725, buvo atlikta atitinkama EB tipo tyrimo atitikties vertinimo procedūra, bei pagal pateiktus įsigijimo dokumentus gelbėjimo liemenės mod. YSH 725 gamintojo identifikuoti negalima, todėl gelbėjimo liemenė mod. YSH 725 gali kelti pavojų naudotojų saugai, kas neatitinka Produktų saugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatų, nustatančių produktų saugos ir jų vertinimo gaires, tuo pažeidžiami Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies reikalavimas – pateikti į rinką tik saugius gaminius. Sprendimu Nr. 2 nuspręsta uždrausti teikti gelbėjimo liemenę mod. YSH 725 į rinką; įpareigoti Importuotoją nedelsiant pašalinti iš rinkos gelbėjimo liemenę mod. YSH 725, įspėti vartotojus apie su gelbėjimo liemene mod. YSH 725 susijusią riziką, gelbėjimo liemenes mod. YSH 725 susigrąžinti iš vartotojų ir sunaikinti atitinkamomis sąlygomis, bei iki 2020-09-18 pateikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.