*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką stalą iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525

Uždrausta teikti į rinką stalą iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525

Uždrausta teikti į rinką Stalą iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525.

 

Trumpas produkto aprašymas: Stalas iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525, stalviršis iš 2 – 3 mm storio plastiko. Kojos išlenktos kartu su stalviršio atramomis iš 19 mm skersmens dažyto metalinio vamzdžio ir sujungtos metalinėmis kniedėmis. Stalas paruošiamas naudojimui, įspaudžiant laikančiąsias stalviršio dalis į stalviršio lizdus, gali būti surinktas dviem variantais. Stalo išoriniai matmenys – ilgis 790 mm, plotis 590 mm, aukštis 500/615 mm.

 

Stalas iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525,  yra pavojingas, t. y. pateiktas į rinką produktas neatitinka LST EN 581-3:2017 „Lauko baldai. Sėdimieji baldai ir stalai, skirti kempingams, buitiniam ir viešajam naudojimui, 3 dalis. Stalų mechaninės saugos reikalavimai“ kempingo stalams taikomo bandymų lygio reikalavimų: atliekant bandymą Nr. 6 „Stabilumas veikiant vertikaliąja apkrova“ pagal LST EN 1730:2013, skyrius 7.2, jėga 200 N, sulinko (deformavosi) stalo koja.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“ pateikė į rinką pavojingą stalą iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525. Produktas kelia rimtą susižeidimo pavojų naudotojams ir neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos bei Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos dėl bendrosios gaminių saugos 2001/95/EB 2 straipsnio b punkto nuostatos. Nustatyta rimta rizika. 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2021-02-22 sprendimu Nr. 1ŠE-22 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, stalus iškylai DN007, brūkšninis kodas 4770364012525, ir įpareigojo pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu riziką ir teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų bei vadovaudamasi Produktų saugos 16 str. 5 dalimi, įpareigojo Ekonominės veiklos vykdytoją pavojingą gaminį saugiai sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.

Įstatymų naujovės