*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką žaislą - mašiną MY LITTLE KIDS Vehicle, 329864, item. No. 670100, prekės brūkšninis kodas 6926701000801;

Uždrausta teikti į rinką žaislą - mašiną MY LITTLE KIDS Vehicle, 329864, item. No. 670100, prekės...

Uždrausta teikti į rinką žaislą - mašiną MY LITTLE KIDS Vehicle, 329864, item. No. 670100, prekės brūkšninis kodas 6926701000801.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas: mašina MY LITTLE KIDS Vehicle, 329864, item. No. 670100, prekės brūkšninis kodas 6926701000801 – tai keturių ratukų su įstatytais violetinės spalvos diskais standžiojo plastiko lėktuvas. Ratukų ašys ir tvirtinimo detalės (varžteliai) – metalinės. Žaislo masė – 49 g., matmenys – (100x84x80) mm.

 

Žaislas – mašina MY LITTLE KIDS Vehicle, 329864, item. No. 670100, prekės brūkšninis kodas 6926701000801 yra pavojingas, t. y. žaislo – mašinos MY LITTLE KIDS Vehicle, 329864, item. No. 670100, prekės brūkšninis kodas 6926701000801, mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų vaikams – metimo poveikio įvertinimo bandymo metu, žaislas išsiskyrė per siūles, iškrito metalinės tvirtinimo detalės, varžteliai; smūgiavimo poveikio įvertinimo bandymo metu įtrūko korpusas, atskilo plastiko gabaliukas, metaliniai varžteliai ir plastiko gabaliukas visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą, neprisilaikoma reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.2 punkte – žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo II skyriaus 2 punkte – žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo II skyriaus 5 punkte – žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. Nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyrius 2021-06-14 sprendimu Nr. 1LG-4 uždraudė UAB „Ermitažas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; saugiai sunaikinti, vadovaujantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimais bei pateikti Tarnybai sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės