*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką Žiebtuvėlius ICE HOUSE „PROFISA“ brūkšninis kodas 6958731 901063

Uždrausta teikti į rinką Žiebtuvėlius ICE HOUSE „PROFISA“ brūkšninis kodas 6958731 901063

Uždrausta teikti į rinką Žiebtuvėlius ICE HOUSE „PROFISA“ brūkšninis kodas 6958731 901063.

 

Trumpas produkto aprašymas: žiebtuvėlis ‒ dujinis, su difuziniu degikliu, vienkartinis, reguliuojamasis, užgęstantis, tipinės formos ir dydžio 24x12x81 mm, įžiebimo mechanizmas ‒ su pjezo elementu, skaidraus standaus plastiko, įvairių spalvų (geltonos, raudonos, oranžinės, žalios mėlynos) ir bespalviu korpusu, kurio dugne pažymėti skaičiai ir ženklai (36006 ir A25 bei A17). Žiebtuvėlio metalinio skydelio šonuose įspaustas ženklas PROFISA. Žiebtuvėlis pateiktas pardavimui bendroje gamyklinėje pakuotėje ‒ kartono dėžutėje su stoveliu 50-čiai žiebtuvėlių.  Kiekvieno Žiebtuvėlio lipnioje etiketėje pateikta informacija vartotojui (pagrindiniai saugos įspėjimai simboliais, nurodytas gamintojas WLM CO., LTD, China, importuotojas: UAB „Profisa”, Šaltupio g., Vilnius, Lietuva, Tel.+370 52388950). Bendra žiebtuvėlio pakuotė pažymėta brūkšniniu kodu 6958731 901087,  ženklinime nurodyti saugos įspėjimai simboliais ir tekstu.vardinė įtampa 230 V, vardinis dažnis 50 Hz, srovės rūšis – kintamoji, II klasė, apsaugos kodas IP24.

 

Žiebtuvėlis ICE HOUSE „PROFISA“ brūkšninis kodas 6958731 yra pavojingas t. y. pateiktas į rinką produktas, yra  pavojingas, nes žiebtuvėlio fizikinės ir mechaninės savybės neatitinka standarto LST EN ISO 9994:2019 „Žiebtuvėliai. Saugos reikalavimai“ 4.2.2.4 punkto reikalavimų ‒ bandymais nustatytas didžiausias liepsnos aukštis 110 ± 5 mm (didžiausias išgaunamas žiebtuvėlio liepsnos aukštis neturi viršyti 100 mm), 5.5.1 punkto ‒ žiebtuvėlis neatitiko atsparumo aukštesnei temperatūrai reikalavimų, bandymo metu vieno iš trijų žiebtuvėlio plastiko korpusas susprogo, žiebtuvėlyje neliko dujų (nurodyto tipo bandomi žiebtuvėliai turi išlaikyti 65º C temperatūrą 4 valandas) ir standarto LST EN 13869:2016 „Žiebtuvėliai. Vaikų neįžiebiami žiebtuvėliai. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai” 4.5.3 c) punkto reikalavimų ‒ bandymų metu nustatyta, kad Žiebtuvėlį galima įžiebti 21 N poveikio jėga (jėga, kuria suaktyvinamas įžiebimo mechanizmas valdymo mygtuku, turi būti ne mažesnė, kaip 42 N) bei 4.2 punkto reikalavimų, kad žiebtuvėliai turi atitikti  standartą EN ISO 9994.

 

Platintojas UAB „Profisa" patiekė į rinką pavojingą žiebtuvėlį, kuris dėl mechaninių ir fizikinių savybių, įtakojančių funkcinius ir konstrukcijos vientisumo reikalavimų pažeidimus, kelia rimtą riziką vartotojams ir tretiesiems asmenims (ypač pažeidžiamiems vartotojams – mažiems vaikams) dėl užsidegimo, savaiminio sprogimo ir susižeidimo bei apsinuodijimo dujomis pavojaus ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 punkto  reikalavimus ‒ platintojas privalo rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių apskrities skyrius 2021-01-19 sprendimu Nr. LG-1 uždraudė UAB „Profisa“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; saugiai sunaikinti, vadovaujantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimais bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės