*skip_to_content*
en

Nuotolinės prekybos skyrius

 
! Konsultacijos vartotojams teikiamos el. p. konsultacijos@vvtat.lt ir tel. (85) 262 6760
 
 
 
Viktorija Dobrynskienė

Milda Artiševskienė
Konsultacijos telefonu:
ketvirtadienias 13-17 val.
penktadieniais 13-15.45 val.
Tel.: +370 644 487 70
   
Ilona Mitkevičienė
Neringa Vilbikienė
Konsultacijos telefonu:
trečiadieniais 8-12 val.
ketvirtadieniais 8-12 val.
Tel.: +370 659 917 59
   
Audronija Padolskienė
Tel.: +370 618 33 437
Rusnė Butėnaitė 

Vyriausioji specialistė 

rusne.butenaite@vvtat.lt 

Tel.: +370 659 16 414

 

Įstatymų naujovės