*skip_to_content*
en

Turizmo rinkos priežiūros skyrius

 

! Konsultacijos vartotojams teikiamos el. p. konsultacijos@vvtat.lt ir tel. (85) 262 6760

 

! Vartotojų skundus dėl turizmo paslaugų kokybės nagrinėja Rekreacinių paslaugų skyrius.

 

Valdemaras Stempkauskas

Įstatymų naujovės