*skip_to_content*
en

Veiklos valdymo skyrius

 

! Konsultacijos vartotojams teikiamos el. p. konsultacijos@vvtat.lt ir tel. (85) 262 6760

 
Jolita Urbonienė 

Skyriaus vedėja 

jolita.urboniene@vvtat.lt 

Tel.: +370 631 68 233 

 

Rūta Papreckienė

Tel.: +370 631 68 401

Gintarė Gužauskaitė 

Patarėja 

gintare.guzauskaite@vvtat.lt 

Tel. +370 694 91 175

Lilija Širvienė
Romualda Stanikaitytė
Tel.: +370 693 09 228
   
Giedrius Kazlauskas

Vyriausiasis specialistas

giedrius.kazlauskas@vvtat.lt

Tel. +370 653 02 497

Mindaugas Vaitkus

IT projektų vadovas

mindaugas.vaitkus@vvtat.lt

Tel.: +370 611 34 139

   
Irena Genienė
Tel.: +370 657 01 614
Aistė Ketlerienė
Tel.: +370 658 99 400
Andrius Urmonas

Vyriausiasis specialistas

andrius.urmonas@vvtat.lt

 

 
 
Daiva Balkienė

Vyriausioji specialistė

daiva.balkiene@vvtat.lt  

Tel.: +370 659 16 415 

 

 

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

 

Įstatymų naujovės