en

Tarnybos direktoriaus įsakymai

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 1-219 "Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1-176 "Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1-146 "Dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-57 "Dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-17 "Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-16 "Dėl Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-15 "Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo komisijos nuostatų patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 1-105 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžo 5 d. įsakymas Nr. 1-73 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kontrolinio klausimyno patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1-53 "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-20 "Dėl Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre taisyklių patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1-11 "Dėl Gavėjų prašymų dėl informacijos pateikimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1-149 "Dėl Dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje paslaugų teikimo elektroninės prekybos verslo subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 1-115 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1-192 "Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1-108 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-101 "Dėl viešosios įstaigos ,,Europos vartotojų centras“ likvidavimo" pakeitimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-101 "Dėl viešosios įstaigos ,,Europos vartotojų centras“ likvidavimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1-67 "Dėl Susipažinimo su bylos medžiaga Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarkos taisyklės

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 25d. įsakymas Nr. 1-26 "Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2016 m. patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1-21 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos produktų saugos bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

 

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-13 "Dėl reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-12 "Dėl nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo"

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 1-110 Dėl ūkio subjektų patikrinimų atlikimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1–97 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamų administracinių paslaugų bendro sąrašo patvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1-68 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. 1-8 ,,Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo“ pakeitimo

 

Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus 2014-03-12 įsakymas Nr. 1-45 „Dėl asmenų prašymų ir pasiteiravimų statistikos ir analizės tvarkos patvirtinimo“

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 29 d.įsakymas Nr. 1-23 Dėl šilumos tiekėjų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimų už šilumą pranešimų) už suvartotą šilumą stebėsenos (monitoringo) sąrašo 2014 m. patvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-19 Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2014 m. patvirtinimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1-1 Dėl 2010 m. gegužės 14 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1-62 "Dėl skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojams gaminius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-8 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 1-10 Dėl vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo