*skip_to_content*
en

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiama ataskaita ir įplaukų lentelė

I. Ataskaitos teikimas

 

Ataskaitą, nustatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo Įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktuose, teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą. Kelionių organizatoriai, kurie:

 

1) vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

 

2) nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

 

Kelionių organizatoriaus ataskaitos AT01 ir AT02 formos (toliau - Ataskaita), patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-138. Pasikeitimai - ataskaita tapo skirta tik kelionių organizatoriui ir pridėti laukeliai dėl informacijos apie kuponus pateikimo. 

 

Kelionių organizatoriaus ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės  

 

Ataskaitos AT01 forma (juridinio asmens) už 2023 m. I ketvirtį 

 

 Ataskaita turi būti pateikta iki 2023 m. gegužės 2 d. imtinai. 

 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@vvtat.lt dviem privalomais formatais:

1. užpildyta Ataskaitos forma MS Excel formatu;

2. skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu, gavus patvirtinimą iš Turizmo rinkos priežiūros skyriaus atsakingo specialisto, kad Ataskaita užpildyta tinkamai. Šiuo formatu teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

 

---- Nauja ------- 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai gali būti teikiama ir pasirašyta elektroniniu parašu. Jei ataskaitos teikėjas neturi galimybių nuskenuoti atspausdintą ataskaitą, tai užpildyta Ataskaitos Excel forma gali būti įkeliama į ADOC formato paketą ir pasirašoma elektroniniu parašu (stacionariu arba mobiliu). Sukurti ADOC formato paketą ar tik pasirašyti elektroniniu parašu galima internete esančiomis nemokamomis priemonėmis. Rekomenduojamų priemonių sąrašas:

 

------------ 

  

Atkreipiame dėmesį, kad, jei kelionių organizatorius vykdo ir kelionių pardavimo agento veiklą, tai privaloma deklaruoti:

  • AT01 formos ataskaitoje - 1.14 p. ir užpildyti ataskaitos 7 lapą,
  • AT02 formos ataskaitoje - 1.13 p. ir užpildyti ataskaitos 3 lapą.

 

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Turizmo įstatyme numatytas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas 10 darbo dienų. Nepateikus ataskaitos per šį terminą, panaikinamas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas. Tarnybai panaikinus kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą Turizmo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, asmenims, dėl kurių teikiama Nepriekaištingos reputacijos deklaracija, penkerius metus apribojamos teisės dalyvauti kelionių organizatoriaus veikloje (Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktas).

 

 

 

 

 

II. Įplaukų lentelės teikimas

 

Kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, užpildytą Įplaukų lentelę teikia, kai:

 

1) teikiamas naujas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

 

2) pasibaigus atitinkamam mėnesiui, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės mėnesio dienos, jei vykdo išvykstamojo turizmo veiklą užsakomaisiais skrydžiais.

 

Įplaukų lentelės WORD ir PDF forma.

 

_________________________________

Įstatymų naujovės