*skip_to_content*
en

Organizuotas keliones perkantiems svetur – skirtingos turistų apsaugos procedūros

Bendra Europos Sąjungos (ES) rinka lemia, kad kitoje ES šalyje įsisteigęs licencijuotas turizmo paslaugų teikėjas (kelionių organizatorius ar turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas) yra pripažįstamas ir Lietuvoje – tam jam nebūtina papildomai įsiregistruoti Lietuvos Respublikoje. Tačiau būtina žinoti, kad skirtingose ES šalyse yra taikomi skirtingi turistų apsaugos mechanizmai.

 

Dar 2019 m. rugsėjo mėnesį Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informavo apie Jungtinės Karalystės kelionių organizatoriaus „Thomas Cook“ nutraukiamą veiklą bei veiksmus, kurių turėtų imtis šio kelionių organizatoriaus paslaugas įsigiję vartotojai (nuoroda į straipsnį). 2015 m. lapkričio 25 d. direktyva Nr. 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų nustato, kad kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju kiekviena ES valstybė narė privalo sugrąžinti turistą į jo išvykimo vietą ir atlyginti jo patirtus nuostolius. Pavyzdžiui, jei vartotojas įsigijo kelionę iš Lenkijos Respublikoje veikiančio kelionių organizatoriaus, ir šis nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų, vartotojas turėtų kreiptis į Lenkijos valstybės instituciją, kuri vykdo turizmo paslaugų teikėjų priežiūrą.

 

Dėl skirtingo ES šalyse narėse galiojančio turistų apsaugos mechanizmo, gindami savo interesus vartotojai gali susidurti su tam tikrais sunkumais, pavyzdžiui, gali tekti į šalies valstybinę kalbą versti dokumentus, komunikuoti su užsienio šalies institucijomis ar patirti kitų neatlygintinų administracinių išlaidų. Lietuvoje yra buvę panašių atvejų, kai vartotojai įsigiję keliones iš kitoje ES valstybėje narėje registruoto kelionių organizatoriaus turėjo pasirūpinti pretenzijų bei visų pridedamų dokumentų vertimu, ne vienerius metus komunikuoti su atsakingomis kitos šalies institucijomis bei patirti kitų papildomų išlaidų ir nepatogumų. Kai organizuota turistinė kelionė įsigyjama iš Lietuvoje licencijuoto kelionių organizatoriaus, turisto teises užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktai, ir iškilus klausimams vartotojai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Nuolat atnaujinamas Lietuvoje licencijuotų turizmo paslaugų teikėjų sąrašas skelbiamas Tarnybos tinklalapyje čia.

 

Atkreipiame vartotojų dėmesį, kad trečiojoje šalyje (ne ES valstybėje narėje ar Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) veikiantys turizmo paslaugų teikėjai, kurie parduoda arba siūlo parduoti organizuotas turistines keliones Lietuvoje, privalo įregistruoti savo veiklą Lietuvos Respublikoje ir atitikti Turizmo įstatyme nustatytus reikalavimus. Priešingu atveju tokia veikla laikoma neatitinkančia teisės aktų reikalavimų, o vartotojai prisiima riziką paslaugos teikėjo nemokumo ar kitos galimos žalos atveju. Tokiu atveju vienintelis vartotojo kelias apginti savo interesus – kreiptis į teismą.

Įstatymų naujovės