*skip_to_content*
en

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Verslą pradėjusieji ūkio subjektai Tarnybos nustatyta tvarka yra priskiriami naujiems verslininkams, kuriems taikoma speciali patikrinimo tvarka. Vadovaujantis Deklaracijos dėl pirmų verslo metų nuostatomis, ūkio subjektas pirmaisiais verslo metais, 12 mėnesių nuo jo veiklos pradžios, kai patikrinimų metu nustatomi teisės aktų pažeidimai, pirmiausiai įspėjamas, konsultuojamas (informuojamas), suteikiama reikalinga pagalba bei nustatomas tinkamas terminas pažeidimams ištaisyti. Parengta ir išplatinta atmintinė Tarnybos darbuotojams dėl specialisto veiksmų, tikrinant pirmus metus veikiantį Ekonominės veiklos vykdytoją, informacinis lankstinukas ir Deklaracija, kuriuos būtina įteikti ūkio subjektui, atliekant patikrinimą. Atlikus patikrinimą ūkio subjektas užpildo Ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą pirmus metus, Anketą ir Kontrolinių klausimynų naudojimo vertinimo Anketą.

 

Plačiau https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/deklaracija-del-pirmuju-verslo-metu

 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

Įstatymų naujovės