*skip_to_content*
en

Teisė į kompensaciją

Pažymėtina, kad neprarasdami teisės būti vežamais, keleiviai iš vežėjo gali reikalauti kompensacijos, jeigu į galutinę paskirties vietą jie yra atvežami vėliau nei nustatyta vežimo sutartyje. Minimali kompensavimo suma yra 25 % bilieto kainos, jei vėluojama ne mažiau kaip:

  • 1 valandą, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 4 valandas;
  • 2 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 4 val., bet neviršija 8 valandų;
  • 3 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 8 valandas, bet neviršija 24 valandų;
  • 6 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 24 valandas.

 

50 % bilieto kainos kompensuojama kai vėlavimas dvigubai viršija aukščiau minėtą laiką (pavyzdžiui, vėluojama 2 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 4 valandas arba, vėluojama 4 valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 4 val., bet neviršija 8 valandų ir t.t.)

 

Pažymėtina, kad minėta kompensacija turi būti išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo dienos. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas, jei sąlygos, visų pirma susijusios su galiojimo laiku ir paskirties vieta, yra lanksčios. Keleiviui paprašius, kompensacija išmokama pinigais. Pažymėtina, kad vežėjai gali nustatyti mažiausią sumą, kurios neviršijus kompensacija nebus mokama. Ši mažiausia suma turi būti ne didesnė kaip 6 EUR.

Įstatymų naujovės