*skip_to_content*
en

Teisė į kompensaciją

Neprarasdami teisės būti vežamais, keleiviai iš vežėjo taip pat gali reikalauti kompensacijos, jei į galutinę atvykimo vietą jie bus atvežami vėliau nei nustatyta vežimo sutartyje. Minimali kompensavimo suma yra 25 % bilieto kainos, jei vėluojama ne mažiau kaip:

  • vieną valandą, kai planuota kelionė trunka ne ilgiau kaip keturias valandas;
  • dvi valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip keturias valandas, bet neviršija aštuonių valandų;
  • tris valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip aštuonias valandas, bet neviršija 24 valandų; arba
  • šešias valandas, kai planuota kelionė trunka ilgiau kaip 24 valandas.

 

Dėmesio!

Jei vėlavimas dvigubai viršija anksčiau nurodytą laiką, kompensacija yra 50 % bilieto kainos.

 

Keleiviai, kurie turi nuolatinį bilietą ar sezoninį bilietą, ir kurie šių bilietų galiojimo laikotarpiu nuolat susidūrė su atidėtais atvykimais, turi teisę reikalauti atitinkamos kompensacijos pagal vežėjo nustatytas kompensavimo taisykles (tokiose taisyklėse nurodomi vėlavimo atvykti nustatymo ir kompensacijos apskaičiavimo kriterijai).

 

Bilieto kainos kompensacijos keleiviui išmokėjimo atidėto atvykimo atveju sąlygos ir tvarka:

  • kompensacija apskaičiuojama remiantis kaina, kurią keleivis faktiškai sumokėjo už keleivių vežimo paslaugą, kurią buvo vėluojama suteikti;
  • tais atvejais, kai keliaujama į abi puses, kompensacija už vėlavimą atvykti keliaujant pirmyn arba keliaujant atgal apskaičiuojama nuo pusės kainos, sumokėtos už vežimą naudojantis ta keleivių vežimo paslauga;
  • kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo. Kompensacija gali būti išmokėta čekiais ir (arba) suteikiant kitas paslaugas, jei sąlygos, visų pirma susijusios su galiojimo laiku ir paskirties vieta, yra lanksčios. Keleiviui paprašius, kompensacija išmokama pinigais;
  • iš kompensacijos už bilieto kainą neišskaičiuojamos finansinio sandorio tvarkymo išlaidos (pavyzdžiui, mokesčiai, išlaidos už pokalbius telefonu ar pašto ženklus). Vežėjai gali nustatyti mažiausią sumą, kurios neviršijus kompensacija nebus mokama – ši suma turi būti ne didesnė kaip 6 EUR.

Įstatymų naujovės