*skip_to_content*
en

Keleivio teisės autobuso vėlavimo ar atšaukimo atveju

Kai vežėjas pagrįstai numato, kad reguliari paslauga, kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km,  bus atšaukta arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 120 minučių, taip pat tuo atveju, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, keleiviui turi būti siūloma pasirinkti:

  • tęsti kelionę arba vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu, be papildomo mokesčio ir panašiomis kelionės sąlygomis, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei;
  • arba už bilietą sumokėtos sumos grąžinimas, ir
  • atitinkamais atvejais, nemokama grįžimo miesto arba tolimojo susisiekimo autobusu į pradinę išvykimo vietą paslauga, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei.

 

Jeigu vežėjas nepasiūlo keleiviui nurodytų galimybių, keleivis turi teisę, be grąžintinos sumos, gauti 50 % bilieto kainos sudarančią kompensaciją. Šią sumą vežėjas išmoka per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo datos.

 

Pinigų grąžinimas

Jei keleivis, kurio kelionės atstumas yra daugiau nei 205 km,  pasirenka už bilietą sumokėtos sumos grąžinimą iš vežėjo, mokėjimas atliekamas per 14 dienų po pasiūlymo pateikimo arba prašymo gavimo dienos. Mokėjimu padengiama visa bilieto kainos suma, už kurią jis buvo įsigytas, už neįvykusią kelionės dalį ar dalis ir už jau įvykusią kelionės dalį ar dalis, jei pagal keleivio pradinį kelionės planą kelionė nebetenka prasmės. Keleiviams, turintiems nuolatinius ar sezoninius bilietus, mokėjimas apskaičiuojamas proporcingai visos nuolatinio ar sezoninio bilieto kainos sumos daliai. Sumokėta suma grąžinama pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka su kita sumokėtos sumos grąžinimo forma.

 

Pagalba atšaukto arba pavėluoto išvykimo atveju

Jeigu kelionės, kurios atstumas yra daugiau nei 205 km ir kurios numatyta trukmė viršija 3 valandas, išvykimas atšaukiamas arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 90 minučių, vežėjas nemokamai teikia užkandžius, patiekalus arba gaiviuosius gėrimus atsižvelgiant į pagrįstą laukimo arba vėlavimo laiką, jei jų yra autobuse ar stotyje, arba jie pagrįstai gali būti pateikti taip pat viešbučio kambarį ar kitą apgyvendinimo vietą bei pagalbą užtikrinant vežimą tarp stoties ir apgyvendinimo vietos, kai tenka apsistoti vienai ar daugiau naktims. Vežėjas gali apriboti bendras apgyvendinimo, neįskaitant pervežimo į stotį ir iš jos, išlaidas iki 80 eurų kiekvienam keleiviui už naktį ir kompensuoti ne daugiau kaip už dvi naktis.

Įstatymų naujovės