*skip_to_content*
en

Apgyvendinimo paslaugų teikimas

Apgyvendinimo paslaugos – ekonominė veikla, kuria sudaromos sąlygos ne nuolatinio gyvenimo tikslais tenkinti nakvynės ir higienos poreikius. Apgyvendinimo paslaugos skirstomos į:

 

1) klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas:

 Minimalus apgyvendinti skirtų kambarių skaičius – ne mažiau kaip 5 (išskyrus kempingo paslaugas).

 

2) neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas:

 

Neklasifikuojamosioms apgyvendinimo paslaugoms netaikomas minimalus apgyvendinti skirtų kambarių skaičius.

 

Apgyvendinimo paslaugų veikla yra licencijuojama. Visos vartotojams teikiamos apgyvendinimo paslaugos privalo būti klasifikuojamos arba registruojamos. Informaciją apie turimą apgyvendinimo paslaugų veiklos licenciją paslaugos teikėjas gali patikrinti Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

 

Bendrosios apgyvendinimo paslaugų teikėjų pareigos nurodytos Turizmo įstatyme pateikiamos čia.

 

Apgyvendinimo paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Apgyvendinimo paslaugų sąrašas

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo tvarkos aprašas

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas

Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašas

Viešbučio paslaugų klasifikavimo reikalavimai

Svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų klasifikavimo reikalavimai

Kempingo paslaugų klasifikavimo reikalavimai

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos sudėtis

Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų sąrašas

Higienos norma HN 118:2011

 

I. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas

 

Klasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba).

 

Apgyvendinimo paslaugų objekto klasifikavimui Tarnybai privaloma pateikti:

1. prašymą išduoti klasifikavimo pažymėjimą (toliau – Prašymas). Prašymo forma juridiniam asmeniuifiziniam asmeniui;

2. patvirtintos formos užpildytą viešbučio / svečių namų ar motelio / kempingo anketą (toliau – Anketa). Anketų formos:

         -   viešbučio paslaugų klasifikavimo anketa;

         -   svečių namų paslaugų ir motelio paslaugų klasifikavimo anketa;

         -   kempingo paslaugų klasifikavimo anketa.

Svečių namų ir motelio klasifikavimo anketa teikiama pasirašyta ir skenuota. Viešbučio ir kempingo anketa teikiama EXCEL formatu.

3. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 

 

Apmokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybės rinkliava

GAVĖJAS                              

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

Priklauso nuo prašomo išduoti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo

 

Nustatyta valstybės rinkliava:

 Žvaigždutės

Viešbučiui, Eur

Svečių namams, moteliui, kempingui, Eur

1*

160

120

2*

190

120

3*

300

150

4*

410

150

5*

410

150 (tik kempingui)

 

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.    

 

Valstybės rinkliavos įmoka turi būti sumokėta iki apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo dienos.

 

Pasirašytas ir skenuotas Prašymas su užpildyta Anketa Tarnybai gali būti teikiami:

 • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
 • elektroniniu paštu – irena.leleiviene@vvtat.lt.
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
 • tiesiogiai – Vilnius, Vilniaus g. 25, 308 kab. (atvykimo laiką derinti iš anksto).

 

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Irena Leleivienė,  tel. +370 648 93 600, el. p. irena.leleiviene@vvtat.lt  ir Ieva Vitkauskienė tel. +370 658 823 96, el. p. ieva.vitkauskiene@vvtat.lt

 

 

Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

 

II. Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų registravimas

 

Neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti apgyvendinimo paslaugų teikėjas, Turizmo įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka įtrauktas į neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą.

 

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos teikėjas Tarnybai privalo pateikti nustatytos formos  pranešimą apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas). Pranešimo forma juridiniam asmeniuifiziniam asmeniui

 

Už neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų registravimą valstybės rinkliava nenustatyta.

 

Pasirašytas ir skenuotas Pranešimas apie apgyvendinimo paslaugų teikimą Tarnybai gali būti teikiamas:

 • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
 • elektroniniu paštu – ieva.vitkauskiene@vvtat.lt.
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.
 • tiesiogiai – Vilnius, Vilniaus g. 25, 308 kab. (atvykimo laiką derinti iš anksto).

 

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausiosios specialistės Irena Leleivienė,  tel. +370 648 93 600, el. p. irena.leleiviene@vvtat.lt  ir Ieva Vitkauskienė tel. +370 658 823 96, el. p. ieva.vitkauskiene@vvtat.lt

 

Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjai įtraukiami į Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

 

_________________________ 

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD:

 • Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime ar Prašyme pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, apie tai informuoti Tarnybą.

 

 • Apgyvendinimo paslaugos teikėjas viešai skelbdamas informaciją apie teikiamas paslaugas gali naudoti tik tos apgyvendinimo paslaugų rūšies pavadinimą, kuris yra registruotas arba kuriam yra išduotas klasifikavimo pažymėjimas (pvz. registravus apartamentų paslaugas negalima objekto vadinti svečių namais).

 

 • Kitos apgyvendinimo paslaugų teikėjų pareigos, nurodytos Turizmo įstatyme čia.

 

____________________

Įstatymų naujovės