en

Gido pažymėjimo išdavimas

Asmuo, norintis įgyti gido kvalifikaciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti išklausęs ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, gidų veiklos teisinį reguliavimą ir būti išlaikęs praktinį ekskursijų vedimo egzaminą.

Norint gauti gido pažymėjimą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai reikia pateikti:

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą (forma DOC formatu ir forma PDF formatu);
2. Aukštojo mokslo diplomo kopiją*;
3. Gidų rengimo kurso baigimo pažymėjimo kopiją;
4. Dokumentinę nuotrauką (skaitmeniniu formatu arba skenuotą);

5. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 

 

Norintiems pasikeisti gido pažymėjimą reikia pateikti:

1. Užpildytą nustatytos formos prašymą (forma DOC formatu ir forma PDF formatu);

2. Dokumentinę nuotrauką (skaitmeniniu formatu arba skenuotą);

3. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. 

 

Teikiantiems užsienyje išduotų diplomų kopijas, būtina kartu pateikti Studijų kokybės vertinimo centro https://www.skvc.lt/ sprendimą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo.

 

Apmokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybės rinkliava

GAVĖJAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

18 Eur

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.   

 

Atkreipiame dėmesį, kad išklausytas gidų rengimo kursas ir išlaikytas praktinis ekskursijų vedimo egzaminas galioja 2 metus, per kuriuos asmuo turi pateikti prašymą gauti gido pažymėjimą (Turizmo įstatymo 28 str. 3 d.).

 

Gidų kursų rengėjų sąrašas pateikiamas čia.

 

Pasirašytas ir skenuotas prašymas išduoti gido pažymėjimą teikiamas elektroniniu paštu – ieva.lankeliene@vvtat.lt.

Prašymas taip pat gali būti teikiamas:

  • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
  • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
  • elektroniniu būdu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

 

Tarnyba, gavusi asmens nurodytus dokumentus, iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pasiima asmens duomenis apie valstybės rinkliavos už pažymėjimo išdavimą sumokėjimą.

_____________

 

Per 5 darbo dienas nuo asmens pateiktų dokumentų gavimo dienos jam išsiunčiamas patvirtinimas, kad nurodyti dokumentai yra gauti, prireikus – apie būtinybę patikslinti pateiktą informaciją.

 

Tarnyba prašymą nagrinėja tik gavusi visus tinkamai įformintus dokumentus ir informaciją, reikalingą pažymėjimui išduoti. Per 20 darbo dienų išnagrinėjusi asmens prašymą, pateiktus dokumentus ir įvertinusi asmens atitiktį Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo įstatymas) 28 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, Tarnyba gali:

1) priimti sprendimą išduoti gido pažymėjimą;

2) įpareigoti prašymą pateikusį asmenį per 5 darbo dienas nuo Vyriausybės įgaliotos institucijos įpareigojimo gavimo pateikti visus būtinus trūkstamus dokumentus arba ištaisyti dokumentuose nurodytus duomenis;

3) priimti motyvuotą sprendimą neišduoti gido pažymėjimo, jeigu asmuo neatitinka šio Turizmo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų arba jeigu asmuo neištaiso nurodytų trūkumų per 2 punkte nustatytą terminą, ir apie tai informuoti prašymą pateikusį asmenį.

 

Gido pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

 

Informaciją teikia: Turizmo rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Lankelienė, tel. (8 5) 205 47 93, el. p. ieva.lankeliene@vvtat.lt.

 

Informaciją apie ES reglamentuojamas profesijas, t. y. ir gidų, galima rasti Verslios Lietuvos svetainės skyriuje Reglamentuojamos profesijos ir paspaudus ES/EEE informaciją teikiančių institucijų adresai, nukreipia į ES reglamentuojamų profesijų duomenų bazę, kuri prieinama visiems. Tiesioginė nuoroda į ES reglamentuojamų profesijų duomenų bazę čia.