en

Teisės aktai

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys dėl turizmo paslaugų:

  2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2010 dėl informacijos pateikimo ir viešbučio kokybės
  2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2008 dėl viešbučio bei jo teikiamų paslaugų kokybės.
  2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2007 dėl viešbučio pakeitimo.
  2005 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-186/2005 dėl vagystės viešbutyje.
  2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004 m. dėl dingusio bagažo.

 

 

 

Informacija apie Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas

 


 

Europos Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių taikymo (2021-02-26)

 Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą teikiant turizmo paslaugas:

Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262)


Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488)

 

Produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324)

 

Sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 2005, Nr. 61-2160)

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 145-6425) 

 

Reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2002, Nr. 123-5508)

 

Maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893)

 

Alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548)

 

Tabako kontrolės įstatymas (Žin.,1996, Nr. 11-281; 2003, Nr. 117-5317)

 

Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (2015/2302/EEB)