en

Kaip pateikti prašymą?

Pirmiausia raštu kreipkitės į pardavėją ar paslaugos teikėją

 • Vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti (pavyzdžiui, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, negavus visų ar dalies prekių ar paslaugų, dėl pardavėjo ar paslaugos teikėjo veiksmų patyrus materialinę žalą ar kt.), vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. 
 • Verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.
 • Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

 

Nepavykus susitarti pateikite prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

 1. Atverkite ir užpildykite prašymo formą.
 2. Pridėkite prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas (pirkimo kvito, sutarties, sąskaitos, pardavėjo ar paslaugos teikėjo atsakymo į Jūsų prašymą ir kt. kopijas) bei kitų turimų su ginču susijusių ir galimo pažeidimo esmę patvirtinančių dokumentų kopijas. Jei atstovaujate kitą asmenį, pateikite įgaliojimą. Kiekvieno prašymo tyrimo sėkmė labai priklauso nuo vartotojo pateiktos informacijos išsamumo ir tikslumo.
 3. Užpildytą ir pasirašytą prašymą(nagrinėjami tik pasirašyti vartotojų prašymai) kartu su pridedamais dokumentais išsiųskite Tarnybai paštu adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius (teritorinių padalinių kontaktus rasite čia), el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba faksu (8 5) 279 1466.
 4. Elektroniniu būdu vartotojo prašymą galite pateikti ir prašymo nagrinėjimą stebėti per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).

 

Dėl COVID-19 viruso grėsmės pirmenybę teikiame nuotoliniam asmenų aptarnavimui, todėl prašyme Tarnybai rekomenduojame nurodyti Jūsų el. pašto adresą bei telefono numerį. Taip komunikacija dėl Jūsų prašymo nagrinėjimo eigos vyks sklandžiau ir operatyviau.

 

 


SVARBU YAHOO.COM NAUDOTOJAMS!

 

Pažymėtina, kad dėl elektroninio pašto yahoo.com filtravimo politikos galimi techniniai nesklandumai, dėl kurių iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiami elektroniniai laiškai su priedais galimai nepasiekia yahoo.com elektroninio pašto dėžutės naudotojų. Atsiprašome už nesklandumus ir, esant galimybėms, kviečiame į Tarnybą kreiptis naudojant kitus elektroninio pašto adresus. Dėkojame už Jūsų supratingumą.


 

Vartotojo prašymo nagrinėjimo eiga

 • Gavusi vartotojo prašymą ir aplinkybes patvirtinančius dokumentus, Tarnyba kreipiasi į verslininką, siūlydama ginčą spręsti taikiai arba pateikti motyvuotus paaiškinimus.
 • Jei ginčas kilo dėl prekės ar paslaugos kokybės, esant poreikiui, atliekamas prekės patikrinimas arba paslaugos vertinimas.
 • Priimamas sprendimas tenkinti, iš dalies tenkinti arba atmesti vartotojo prašymą. Sprendimas privalomas vykdyti, jei nei viena ginčo šalis per 30 dienų nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

 

Vartojimo ginčo nagrinėjimo trukmė

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas gavo vartotojo skundą. Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, Tarnyba gali šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų.

 

Pažymėtina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartotojų prašymai yra nagrinėjami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu ir Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis

 

Kokios institucijos nagrinėja vartotojų ir verslininkų ginčus?

 

 

Elektroninis ginčų sprendimas

2016 m. Europos Komisija pristatė centralizuotą elektroninę platformą, leidžiančią vartotojams patogiai pradėti neteisminio ginčo sprendimo procedūrą internetu: https://webgate.ec.europa.eu/odr   

Siekiant užtikrinti lengvesnį ir greitesnį ginčų sprendimą, vartotojas, įsigijęs prekes ar paslaugas internetu Lietuvoje, kitose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje, dėl savo pažeistų teisių gynimo turi galimybę kreiptis per Elektroninio ginčų sprendimo platformą (EGS).

 

Elektroninio ginčo sprendimo procedūra:

 1. Pirmiausia dėl kilusio ginčo kreipkitės į pardavėją raštu arba susisiekite per EGS platformą, pasinaudodami tiesioginių derybų funkcija;
 2. Nepavykus susitarti su pardavėju, pateikite skundą EGS platformoje;
 3. Gavęs Jūsų skundą, pardavėjas turi pasirinkti tęsti ginčo sprendimą ir siūlyti ginčų sprendimo įstaigą arba atmesti Jūsų skundą. Jei sutiksite ginčą spręsti vienos iš pasiūlytų alternatyvaus ginčų sprendimo institucijų pagalba, patvirtinkite tai EGS platformoje. Jei nesutiksite, turite galimybę siūlyti kitą instituciją. Ginčų sprendimo instituciją būtina pasirinkti ne vėliau kaip per 30 dienų.
 4. Jei su pardavėju nepavyksta susitarti dėl ginčų sprendimo institucijos arba pardavėjas atmeta Jūsų skundą, turite teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą vartotojų teises ginančią instituciją.
 5. Papildomos pagalbos naudojantis EGS platforma galite kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą el. paštu odr@vvtat.lt arba telefonu 8 659 134 53. 

 

Kilo klausimų dėl ginčo sprendimo?

Kreipkitės konsultacijos į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą telefonu (85) 262 6760 arba užduokite Jums rūpimą klausimą el. paštu tarnyba@vvtat.lt.

 

Norite palikti atsiliepimą? Tai galite padaryti Europos Komisijos puslapyje.