*skip_to_content*
en

Kelių transporto (autobusų) paslaugos

2013 m. kovo 1 d. pradėtas taikyti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių, kuriuo visoje ES šiems keleiviams suteikiama naujų teisių. Reglamente išdėstytos pagrindinės keleivių teisės, o vežėjams ir stočių valdytojams nustatomos prievolės dėl atsakomybės keleivių atžvilgiu. Naujosiomis teisėmis, be kita ko, užtikrinama:

  • nediskriminavimas dėl pilietybės nustatant tarifus ir kitas sutarties sąlygas;
  • nediskriminuojančios sąlygos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. Konkrečiai numatyta nemokama pagalba tiek nurodytose autobusų stotyse, tiek miesto bei tolimojo susisiekimo autobusuose, taip pat finansinė kompensacija už judėjimo įrangos dingimą ar sugadinimą;
  • tinkama ir prieinama informacija visiems keleiviams prieš kelionę ir jos metu, taip pat bendroji informacija apie jų teises autobusų stotyse ir internete;
  • už bilietą sumokėtos visos sumos grąžinimas tuo atveju, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, kai paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau nei 2 valandas nuo numatyto išvykimo laiko (tik kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km);
  • be visos sumos grąžinimo, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, kai paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau nei 2 valandas nuo numatyto išvykimo laiko, numatyta ir 50 proc. bilieto kainos sudaranti kompensacija, jeigu vežėjas nepasiūlo keleiviui rinktis susigrąžinti sumokėtą sumą arba į galutinę atvykimo vietą vykti kitu maršrutu (tik kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km);
  • tinkama pagalba (užkandžiai, patiekalai, gaivieji gėrimai, taip pat, jei būtina, apgyvendinimas), jeigu kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju paslauga atšaukiama arba vėluojama išvykti daugiau nei 90 minučių (tik kai kelionės atstumas yra daugiau nei 250 km);
  • kompensacija mirties, kūno sužalojimo, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo dėl eismo įvykių atveju;
  • skundų nagrinėjimo procedūros, kurias nustato vežėjai ir kuriomis gali naudotis visi keleiviai;
  • visose ES valstybėse narėse numatyta paskirti nepriklausomas įstaigas, kurios būtų įgaliotos užtikrinti reglamento vykdymą ir, kai tinkama, skirti sankcijas.

Įstatymų naujovės