*skip_to_content*
en

Kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų paslaugos

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, taip pat soliariumų teikiamų paslaugų (toliau - grožio paslaugos) valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę Lietuvoje vykdo bei vartotojų skundus dėl šių paslaugų kokybės, saugos, atitikimo higienos normų reikalavimams nagrinėja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras).

 

Tuo atveju, jeigu kirpykloje, grožio salone, kosmetikos ar tatuiruočių kabinete, soliariume ir pan. vartotojui yra suteikiama nekokybiška arba nesaugi grožio paslauga, jeigu atsiranda nepageidaujamos atliktos procedūros (suteiktos paslaugos) pasekmės (šalutinis poveikis) ar kt., vartotojas dėl grožio paslaugų teikėjo vykdomos veiklos atitikimo teisės aktuose įtvirtintiems kokybės, saugos, higienos bei kitiems tprivalomiesiems reikalavimams įvertinimo turite teisę kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 212 40 98, el. paštu info@nvsc.lt.

 

Jeigu kyla ginčas su grožio paslaugų teikėju dėl paslaugų teikimo, vartotojo patirtų nuostolių atlyginimo, paslaugų teikimo sutarties nutraukimo ir kt. vartotojas taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčo išnagrinėjimo ne teismo tvarka.

 

Kreipdamasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarybą, vartotojas turėtų pateikti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio reikalavimus atitinkantį vartotojo prašymą bei visus, su ginču susijusius turimus rašytinius ir/ar daiktinius įrodymus, patvirtinančius vartotojo prašyme išdėstytas aplinkybes:

  • pinigų sumokėjimą už suteiktas paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją;
  • sutarties, dėl kurios kilo ginčas, kopiją (jei sutartis sudaryta raštu);
  • pretenzijos paslaugų teikėjui kopiją ir paslaugų teikėjo atsakymo kopiją (jeigu atsakymas buvo gautas raštu);
  • įrodymus, patvirtinančius galimą paslaugų nekokybiškumo faktą – suteiktų paslaugų rezultatų foto nuotraukas, filmuotą medžiagą ir pan.;
  • tuo atveju, jeigu dėl nekokybiškai atliktų paslaugų vartotojas patyrė papildomą žalą (pvz., sveikatai), turėtų būti pateikiami atsiradusią žalą patvirtinantys įrodymai (pvz., gydytojo išrašai, receptai, pinigų sumokėjimą už pirktus vaistus patvirtinantys dokumentai ir pan.).

 

Kiekvienas ginčo atvejis vertinamas individualiai, remiantis ginčo šalių pateiktais rašytiniais ir daiktiniais įrodymais.

Vienas iš svarbių ginčo nagrinėjimui įrodymų yra pinigų sumokėjimo už paslaugas faktą patvirtinantis dokumentas, pagal kurį sprendžiamas ir pačios paslaugų sutarties sudarymo faktas bei vertinamas vartotojo reikalavimo dėl už paslaugas sumokėtų pinigų grąžinimo pagrįstumas. Atsižvelgiant į tai, svarbu pažymėti, kad vartotojas turi ne tik teisę, bet ir pareigą visais atvejais reikalauti iš paslaugų teikėjo, kad būtų išduotas šis dokumentas (kasos kvitas/čekis, pinigų priėmimo-perdavimo kvitas ar kt.), o tuo atveju, jeigu minėtas dokumentas nėra išduodamas, vartotojas dėl neišduodamų pinigų sumokėjimą už paslaugas patvirtinančių dokumentų turi teisę kreiptis į grožio paslaugos teikėjo vietos Valstybinę mokesčių inspekciją.

 

Vertinant vartotojui suteiktos grožio paslaugos tinkamumą bei sprendžiant dėl vartotojo reikalavimų, keliamų paslaugos teikėjui, pagrįstumą yra atsižvelgiama ir į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro pateiktas išvadas.

Įstatymų naujovės