*skip_to_content*
en

Subjektai, turintys teisę pareikšti ieškinius

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įgaliota pareikšti atstovaujamuosius ieškinius (įskaitant tarpvalstybinius atstovaujamuosius ieškinius) tik dėl uždraudžiamųjų priemonių taikymo (verslininko veiksmų ar neveikimo nutraukimo arba jų uždraudimo).

 

Ieškinius kitoje ES valstybėje narėje gali pateikti tik ta įgaliotoji vartotojų asociacija, kuri yra pateikusi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai prašymą būti paskirta tokių ieškinių pareiškimo tikslais.

Įgaliotojų vartotojų asociacijų, turinčių teisę pareikšti atstovaujamuosius ieškinius Lietuvos teismui, sąrašas